Dullaert-Steenhout | Uw huis, onze passie

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEENHEDEN:
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online aankopen bij dullaert-steenhout.be. De vermelde voorwaarden zijn de enige geldige voorwaarden, dullaert-steenhout.be kan ten alle tijden veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarden. De lopende bestellingen worden echter afgehandeld met de verkoopsvoorwaarden die op dat moment van toepassing zijn. Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Algemene voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door dullaert-steenhout.be is ingestemd.
Door te bestellen op dullaert-steenhout.be aanvaardt de koper, zonder beperking of voorbehoud deze algemene voorwaarden die een wettig bindende overeenkomst vormen tussen koper en dullaert-steenhout.be.

2. BESTELLING:
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt bij dullaert-steenhout.be. Leveringstijden kunnen uitzonderlijk afwijken wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen zoals stockbreuk, overmacht, einde productie die wij u in dat geval telefonisch of via e-mail melden. dullaert-steenhout.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.
dullaert-steenhout.be zal met de grootste zorgvuldigheid betrachten met het in ontvangst nemen en verzenden van uw bestelling. Bestellingen kunnen 24 uur per dag en 7 dagen per week worden geplaatst.
Wij kunnen een bestelling uitvoeren wanneer het leveringsadres een huisadres of kantooradres is in één van de landen waarnaar wij de leveringen uitvoeren.
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief BTW. Gratis aanbiedingen zijn zolang er voorraad is geldig of kunnen vervangen worden door hetzelfde product met dezelfde waarde. De koper kan op geen enkel moment beroep doen op een weergave/printscreen van de website wanneer deze afwijkt van de live omgeving. De bestelling kan uitgevoerd worden tot uitputting waarover wij u in dit geval telefonisch of via e-mail contacteren.
Wij houden ons het recht om de overeenkomst zonder enige schadevergoeding te verbreken in geval dat:
- Het product niet beschikbaar of op voorraad is
- De faktuurinformatie die u heeft verstrekt niet correct of niet gecontroleerd kan worden.
- Uw betaling wordt niet bevestigd of goedgekeurd door onze geautomatiseerde betalingsbevestigingsdienst.
- De op onze site aangegeven prijs van het product onjuist is.

3. LEVERING PAKKET:
Uw bestelling wordt verstuurd per B-post - Taxipost. Het pakket wordt geacht in goede staat te zijn afgeleverd, tenzij de bestemmeling schade of verlies heeft gemeld bij uitreiking. Bij onzichtbaar verlies van inhoud of onzichtbare schade op het ogenblik van de uitreiking , moet binnen de 7 werkdagen na uitreiking schriftelijk melding worden gemaakt bij Taxipost. Om Taxipost in staat te stellen dient men een vordering wegens schade in te dienen samen met de inhoud en de oorspronkelijke verpakking aan Taxipost voor te leggen ter inspectie alsook alle inlichtingen en documenten die de beoordeling van een vordering kunnen vergemakkelijken en de schade bewijzen. Ombudsdienst voor postsector: Koningsstraat 97, bus 15, 1000 Brussel.
Steeds vragen wij ook een handtekening bij uitreiking van het pakket. Een pakket wordt slechts één maal ter levering van de bestemmeling aangeboden. Indien bij de aanbieding geen levering mogelijk is, wordt een bericht op het adres van de bestemmeling achtergelaten. Het pakket wordt vervolgens gedurende 15 dagen ter beschikking gehouden van de bestemmeling op het adres dat op het bericht vermeld staat.

4.VEILIG BETALEN:
Met MultiSafePay kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in een beveiligde internet betaalomgeving met diverse soorten betaalmogelijkheden zoals Mastercard, Visa, Maestro, Overboeking, Bancontact en Direct.ebanking.com.
Wat zijn de voordelen van MultiSafePay?
MultiSafePay biedt u een aantal voordelen ten opzichte van andere payment providers:
• MultiSafePay is net zo vertrouwd, veilig en gemakkelijk als internetbankieren.
• MultiSafePay ondersteund vele betaalmogelijkheden in diverse landen.
• Alleen aanmelden voor een account bij sommige betaalopties. andere opties zoals iDEAL zijn anoniem.
• Controle en overzicht op de betaling
• Uw bestelling wordt direct verwerkt, uw account bij de meeste betaalopties dus ook gelijk geactiveerd.

5.VRIJWILLIGE RUILMOGELIJKHEID:
Bij aankoop van producten op dullaert-steenhout.be heeft de u de mogelijkheid om de bij ons gekochte producten om te ruilen in geval van een verkeerde maat/kleur binnen de 14 dagen na ontvangst in een degelijke gelijkwaardige verpakking en voldoende gefrankeerd terug te sturen naar: Dullaert Huis Steenhout - Beverstraat 25 - 9400 Ninove (België).
Voorwaarden tot omruiling:
- De kleding/artikel mag niet gewassen of gebruikt zijn op welke manier dan ook.
- De produkten in orginele verpakking (een voorzichtig geopende verpakking wordt niet als beschadigd beschouwd)
- Het artikel moet voorzien zijn van de orginele etiketten en labels .
- dullaert-steenhout.be is niet aansprakelijk voor enige schade - diefstal of verlies bij terugzending door de koper.
- Verzendingskosten worden niet terugbetaald.

6. GARANTIE:
De garantie van de geleverde producten door dullaert-steenhout.be is van toepassing op fabricagefouten wanneer deze wordt vastgesteld door de fabrikant van het desbetreffende artikel. Indien een artikel een technisch defect vertoont bij levering dient u binnen de 7 werkdagen na leveringsdatum contact op te nemen met info@dullaert-steenhout.be.

7. AANSPRAKELIJKHEID:
dullaert-steenhout.be aanvaardt geen aansprakelijkheid tegen u voor enige schade en is nooit aansprakelijk voor gevolgschade.
De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel(en).

8. OVERMACHT:
In geval van overmacht is dullaert-steenhout.be niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook. dullaert-steenhout.be is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden waardoor nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhindert. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, natuurrampen, handeling uwerzijds, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)- netwerk of verbinding van gebruikte communicatiesystemen en/of op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleverancier of andere ingeschakelde derden, embargo of andere overheidsmaatregelen, arbeidsconflicten, onvermogen om noodzakelijke arbeidsklachten, materialen of productiefaciliteiten in te zetten of zonder hiermee het voorgaande te beperken, enige andere vertragingen die buiten de macht van dullaert-steenhout.be liggen. dullaert-steenhout.be is niet verantwoordelijk voor vergissingen van de klant, bijvoorbeeld het doorgeven van een fout leverings- of email-adres.

9.DIVERSE BEPALINGEN:
info: info@dullaert-steenhout.be
DULLAERT-STEENHOUT BVBA
Dullaert - Beverstraat 25 - 9400 Ninove
BTW: BE0643 968 845

De algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de koper en dullaert-steenhout.be met betrekking tot de erin opgenomen materie.

10. VERZENDINGSKOSTEN:
Bestellingen boven € 130,. incl.BTW= GRATIS LEVERING.
Bestellingen minder dan € 130,. incl. BTW:

België: € 6,95
Nederland: € 9,95.
Luxemburg: € 9,95
Frankrijk: € 14,95
Duitsland: € 12,95

11. FILMS EN FOTO'S
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de auteursrechten op de films die op de website verschijnen. Deze zijn links naar andere sites.
De auteursrechten op de foto's liggen bij de leveranciers die ons de toestemming gegeven hebben om deze vrij te gebruiken op de website.